Topic

วิตามินธุรกิจ : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ต้นแบบการนำกลยุทธ์ความยั่งยืนไปพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล

สัมภาษณ์ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ต้นแบบธุรกิจโรงพยาบาลที่ประสบความสําเร็จจากการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจนำมาสู่การยกระดับการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ