Topic

วิตามินธุรกิจ x SET ESG Experts Pool: Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SET ESG Academy  เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

"คนทำงานที่เกี่ยวกับ ESG หรือด้านความยั่งยืนในตลาดทุน" ที่ล้วนเป็นตัวอย่างของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัับการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรของตนเองสู่ความยั่งยืน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งหรือส่วนไหนขององค์กร ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ เพราะ ESG คือเรื่องของทุกคน และต้องการพลังกายและใจของทุกคนในการเปลี่ยนผ่านนี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลาง และผลักดันเรื่อง Corporate Sustainability กว่า 20 ปี เรามองเห็นถึงโอกาสในการทำงานสายความยั่งยืน เส้นทางอาชีพสายความยั่งยืนในและนอกตลาดทุน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ภูมิทัศน์อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน (ESG Professionals Landscape)

 

 

 

 


จึงจัดทำ รายการ วิตามินธุรกิจ x SET ESG Experts Pool ร่วมกับ SET ESG Experts Pool เครือข่ายบุคลากรด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุนไทย ขึ้น

เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนให้แก่สมาชิกในตลาดทุน โดยเอา Pain Points หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน มาคุยกันและหาคำตอบจากมุมผู้ปฏิบัติงานจริง

ปี 2565  รายการวิตามินธุรกิจ x SET ESG Experts Pool เรามี Series ที่มาพูดถึง การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่างนักลงทุนกับผู้ประกอบการ ก็ได้สมาชิก Experts Pool มาร่วมออกแบบโครงสร้างเนื้อหาและมาช่วยกัน Share ประสบการณ์ในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาปีนี้ 2566 เรามองว่า ในยุควิกฤตซ้อนวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงฉับพลันรุนแรงนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราปรับตัวได้รวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยง คว้าโอกาสใหม่ๆ และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับไม่สร้างผลกระลบเชิงลบกับส่วนรวม แต่สร้างการเติบโดร่วมกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ คือ คนที่มีคุณภาพ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกลุ่มอาชีพหนึ่งที่มาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

SET จึงได้เชิญพี่ ๆ เครือข่าย SET ESG Experts Pool มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และไขความลับของอาชีพกลุ่มนี้กัน มาร่วมหาคำตอบกันใน Series ใหม่ กับ “อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน (ESG Professionals in Capital Market Landscape)”

แต่ละ Episode เราได้เชิญพี่ ๆ SET ESG Experts Pool ที่ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน แต่มีหลาก Background และปัจจุบันทำงานอยู่ในหลายส่วนงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น HR Communication หรือ Legal มาร่วมแลกเปลี่ยนจากมุมมองคนทำงานจริงที่มีประสบการณ์จริง 

  • โดยมี คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ SET ESG Experts Pool 2 ท่าน รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ คือ
      • คุณพนอจันทร์ จารุรังสีพงค์ ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 
      • คุณประภาศรี พันธุจริยา ผู้จัดการ ส่วนบริหารความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

กำหนดการออกอากาศ

📌📌 ทุกวันอังคาร 📌📌

 

EP.1 เส้นทางอาชีพ ESG Professionals l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.2 Tone at the Top เมื่อคณะกรรมการ คือ สติขององค์กร l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.3 เปิดโลกทัศน์เพื่อปิดความเสี่ยง ESG กับ Risk Management l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

 

EP.4 Company Secretary เบื้องหลังประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดี l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.5 สื่อ ESG ให้ได้สารกับ Corporate Communication l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.6 Sustainability Unit: Corporate Value Integrator l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

 

EP.7 Sustainability Unit: Corporate Value Integrator l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.8 แม่ทัพผู้ขับเคลื่อน Sustainability Strategy ขององค์กร l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.9 Business Development เพื่อการเติบโตยั่งยืนร่วมกัน l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

 

EP.10 Product Development ตอบโจทย์ความท้าทาย ESG l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.11 ประเด็น ESG ที่จากนี้นักกฎหมายต้องเข้าใจ l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.12 ข้อมูล ESG กับหน้าที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนไป l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

 

EP.13 ความเหมือน-ต่างการจัดการกองทุน ESG กับแบบเดิม l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

 

EP.14 ESG Lens คุณสมบัติจำเป็นของ Engineer ในปัจจุบัน l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.15 CFO ศูนย์กลางข้อมูลและกุญแจสู่ความยั่งยืน l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

 

EP.16 แม่ทัพผู้ขับเคลื่อน Sustainability Strategy ขององค์กร l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.17 HR ต้องหาและพัฒนาคนแบบไหน เพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืน l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click

EP.18 ข้อมูล ESG ที่ Investor Relation ทุกคนต้องตอบได้ l Series อาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน Click