Topic

10 เรื่องควรรู้ รางวัล SET Awards อีกแรงผลักดัน ที่ขับเคลื่อนตลาดทุนไทย

10 เรื่องควรรู้ รางวัล SET Awards อีกแรงผลักดัน ที่ขับเคลื่อนตลาดทุนไทย | MONEY LAB
 
คนที่อยู่ในวงการตลาดทุนของประเทศไทยมาสักพัก คงจะได้เห็นผ่านตากันมาบ้างว่า ในทุก ๆ ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร จะร่วมกันจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards
 
รางวัลนี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย ต่างอยากได้กัน
เพราะองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ จะได้รับการยอมรับว่า มีความเป็นเลิศในการทำธุรกิจจริง ๆ
 
หากเราสงสัยว่า มีเรื่องอะไรที่เราควรรู้เกี่ยวกับงาน SET Awards 2023 ครั้งนี้บ้าง
MONEY LAB จะเล่าเรื่องตลาดทุน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน ให้เข้าใจ
 
1. ครบรอบ 20 ปี งาน SET Awards
 
งาน SET Awards เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2003 โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
เท่ากับว่าในปี 2023 นี้ งาน SET Awards ก็ครบรอบ 20 ปี พอดีเลย
 
2. สร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับตลาดทุนของประเทศไทย
 
งานนี้จะมอบรางวัลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน ตั้งแต่ผู้บริหาร, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไปจนถึงโบรกเกอร์
 
โดยกว่าที่จะได้รับรางวัล ก็ต้องผ่านการตรวจสอบมาอย่างละเอียด
จึงแน่ใจได้เลยว่า ผู้ที่ได้รับรางวัล มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แน่นอน
 
นอกจากนี้ การที่มีรางวัลแบบนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันที่ดีว่า ตลาดทุนของไทยนั้น มีความโปร่งใส มีกฎระเบียบที่รัดกุม และเชิดชูผู้ที่ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง มีธรรมาภิบาล ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
 
3. มุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง อย่างไม่หยุดยั้ง
 
รางวัลนี้ยังจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ คอยพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ได้รับรางวัลนี้ต่อไปด้วย
 
ตัวอย่างเช่น บริษัท A ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards ในปีที่ 1 ก็จะทำให้บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ อยากจะได้รับรางวัลแบบนี้บ้าง
 
เพราะการได้รางวัลจากงาน SET Awards ไปนั้น เป็นสิ่งยืนยันว่า บริษัทนั้นมีผลประกอบการที่ดี มีการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนให้อยากเข้ามาลงทุนในบริษัทต่อไป
 
ดังนั้น ในปีต่อ ๆ ไป หากบริษัทไหนอยากได้รางวัลจากงานนี้ ก็ต้องมุ่งมั่นทำธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี และสร้างองค์กรให้มีชื่อเสียงในด้านธรรมาภิบาลที่ดีด้วย
 
4. เป็นตัวช่วย และเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับนักลงทุน
 
เวลาจะลงทุนในสิ่งไหนก็ตาม นักลงทุนควรจะต้องลงทุนในสิ่งที่ตนเองรู้ เข้าใจ และมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างดี
 
กว่าที่บริษัทเหล่านี้จะได้รับรางวัลจากงาน SET Awards ก็ต้องผ่านการคัดกรองมาอย่างละเอียดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ผลการดำเนินงาน และงบการเงินที่โปร่งใส
 
สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ที่อาจจะไม่รู้ว่า เวลาจะเปิดพอร์ตการลงทุน ควรจะเปิดกับโบรกเกอร์ไหนดี หรือควรจะนำเงินที่มีอยู่ ไปลงทุนในบริษัทหรือกองทุนไหน
 
การเริ่มต้นศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เคยได้รับรางวัล SET Awards มาก่อน ก็จะเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกให้กับนักลงทุน ได้เป็นอย่างดีเลย
 
5. มี 2 กลุ่มรางวัล ที่น่าสนใจมาก
 
งาน SET Awards มี 2 กลุ่มรางวัลสำคัญ ที่เราควรต้องติดตาม
 
 • กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านธุรกิจ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบริษัทอื่น ๆ ได้
 • กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่เป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืน และการสร้างผลกระทบที่ดีต่อด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน

6. กลุ่มรางวัล Business Excellence
 
มีทั้งหมด 8 รางวัล คือ
 
 • รางวัล Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดที่มีความโดดเด่น
 • รางวัล Best Company Performance Awards มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • รางวัล Best REIT Performance Awards มอบให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีผลประกอบการ เติบโตดีได้อย่างต่อเนื่อง
 • รางวัล Best Investor Relations Awards มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างโดดเด่น เช่น การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
 • รางวัล Best Innovative Company Awards มอบให้กับบริษัทที่มีนวัตกรรม รวมไปถึงการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
 • รางวัล Deal of the Year Awards มอบให้กับองค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่สร้างธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการระดมทุน หรือด้านการควบรวมกิจการ
 • รางวัล Best Securities Company Awards มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่น และมีบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
 • รางวัล Best Asset Management Company Awards มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานบริหารกองทุนที่โดดเด่น

7. กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
 
มีทั้งหมด 2 รางวัล คือ
 
 • รางวัล Sustainability Awards มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่สามารถนำพาทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
 • รางวัล Supply Chain Management Awards มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่น และยั่งยืน

โดยรางวัล Supply Chain Management Awards นั้น เป็นรางวัลใหม่ ที่เพิ่งมีในงาน SET Awards 2023 นี้ เป็นครั้งแรก
 
8. มีคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ที่น่าเชื่อถือ มาเป็นกรรมการตัดสินรางวัล
 
สำหรับกระบวนการในการสรรหาผู้ที่จะได้รับรางวัลนั้น ก็ต้องอาศัยคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายองค์กร มาช่วยทำการประเมินด้วย
 
โดยสมาชิกของคณะกรรมการนั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่คู่กับตลาดทุนไทย มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
 
การประเมินผลผู้ที่จะได้รับรางวัลนั้น บอกได้เลยว่าไม่ง่าย เพราะจะต้องมีการประเมินกันอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนั้น การที่จะต้องมีคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
 
สำหรับหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล และมาช่วยในการประมวลผลรางวัลด้วย ก็คือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ SASIN
 
ซึ่ง SASIN เอง ก็เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
 
9. เกณฑ์ในการให้รางวัลเข้มงวด และชัดเจน
 
สำหรับเกณฑ์ในการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับรางวัลนั้น จะมีการประเมินใน 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ
 
โดยวิธีการประเมินจะครอบคลุมไปตั้งแต่ ชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลขององค์กร, ความโปร่งใสของงบการเงิน, ผลประกอบการที่มีความยั่งยืน ไปจนถึงอัตราส่วนความสามารถในการสร้างผลตอบแทน
 
กว่าจะสรรหาผู้ที่ได้รับรางวัลออกมาได้ ก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างละเอียดและใช้เวลามาก ซึ่งเราสามารถวางใจได้เลยว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลจาก SET Awards นี้ เป็นของจริงแน่นอน
 
10. งานครั้งนี้ ชู 3 เรื่องสำคัญ
 
สุดท้ายนี้คือ ในงาน SET Awards มีการชู 3 เรื่องสำคัญ ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยึดถือมาตลอด เพื่อสร้างการเติบโตของตลาดทุนไทย อย่างยั่งยืน
 
 • Standards คือการมุ่งพัฒนามาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ และยกระดับมาตรฐานให้กับตลาดทุนไทย
 • Success คือการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับตลาดทุนไทย และต่อยอดไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
 • Sustainability คือการสร้างความยั่งยืนให้ตลาดทุนไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และเศรษฐกิจ

อ่านมาถึงตรงนี้ ก็เชื่อว่าเราคงพอเข้าใจกันดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมว่า งาน SET Awards ครั้งนี้ มีอะไรน่าสนใจ ที่ทำให้เราควรรู้จักงานนี้
 
งานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปีนี้เอง จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ในการผลักดัน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของตลาดทุนไทย ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
เมื่อตลาดทุนไทยสามารถเติบโตก้าวหน้าไปได้ ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทย เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน ด้วยเช่นกัน..

 

 

ข้อมูลจาก : MONEY LAB