Topic

วิตามินธุรกิจ ชุดบทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 EP.6 : ธุรกิจเทคโนโลยี (บทความ)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่พาธุรกิจบริการสื่อสารและดิจิทัล ฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์หลากหลายฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การทำงานแบบ New Normal และการ Redesign ธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

วิตามินธุรกิจ “บทเรียนธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19” กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
บทสัมภาษณ์: ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ 
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน): TRUE 

จากสถานการณ์ล็อคดาวน์เมืองในช่วง COVID-19 ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่บ้าน ร้านค้าเกือบทุกประเภทต้องปิด แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกลับเป็นโอกาสดีของธุรกิจเทคโนโลยี เคล็ดลับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนแบบใดที่จะช่วยนำพาธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤตนี้ ถอดบทเรียนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ คอนเทนต์ รวมถึงบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมอื่นๆ

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กล่าวว่าวิกฤตนี้กระทบทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และเล็ก บริษัทที่เคยได้เปรียบทางธุรกิจ อาจจะกลายเป็นผู้แพ้ได้ถ้าไม่รู้จักปรับตัว สิ่งที่สำคัญคือการรักษาธุรกิจให้อยู่รอดเพราะวิกฤตสามารถทำให้ธุรกิจพังได้ภาย 1 วัน แต่หากจะฟื้นฟูธุรกิจกลับมมามันต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีซึ่ง TRUE อาจได้รับผลกระทบบ้างที่ร้านค้าถูกปิด แต่ทำให้บริษัทกลับมาคิดว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะให้บริการลูกค้าได้เหมือนเดิมบนช่องทางอื่น และช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างไม่สะดุด แล้ว TRUE ปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมืออย่างไร

         ขั้นแรกคือการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดย TRUE มีนโยบายว่าบริษัทจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันสุขภาพให้พนักงาน ทำให้พนักงานมีกำลังใจทำงาน  

         ขั้นที่ 2 คือสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจให้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้พนักงานต้องทำงานที่บ้าน บริษัทจะทำอย่างไรให้ธุรกิจไม่สะดุด เราจึงมีทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม TRUE Virtual World ซึ่งมีฟังก์ชั่นตอบสนองการทำงานจากบ้าน สามารถประชุมออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญคือมีระบบการความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ของเราเอง และตรวจสอบย้อนกลับได้ เมื่อ TRUE ทำสำเร็จแพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาต่อยอด สามารถตอบสนองการทำงานนอกออฟฟิศได้กับทุกบริษัท ช่วยสร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า ยกตัวอย่างเช่น ภาคการศึกษาสามารถเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่องในช่วง COVID-19 และใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อจำหน่ายสินค้า ฉะนั้น COVID-19 นับช่วยเป็นตัวเร่งให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

         ขั้นที่ 3 คือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ เปรียบเทียบง่ายๆ คือเราไม่ใช่แค่ซ่อมรถยนต์ให้กลับมาวิ่งได้ แต่ทำอย่างไรให้รถยนต์สามารถบินได้ นับเป็นโอกาสดีที่จะมาวางแผน Redesign ธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต มีการพัฒนาระบบออนไลน์ เช่น ช่องทางการขายสินค้าผ่านโทรศัพท์ (Telesale) และระบบ Self Service ซึ่งจะกลายเป็น New Normal ต่อไป ถือเป็นการลดขั้นตอนทำงานและต้นทุนของบริษัท โอกาสนี้ TRUE ฝากไปถึงธุรกิจอื่นๆ และ SMEs ว่าควรเปลี่ยนความกลุ้มใจมาพัฒนาองค์กร ใช้โอกาสนี้ฝึกฝนใหม่ เรียนรู้ใหม่ เพิ่มทักษะใหม่ ซึ่งคนในองค์กรถ้าปรับตัวได้เร็วก็จะได้เปรียบคู่แข่ง เกิดมีความคิดสร้าง Business Models ใหม่ ในอดีตที่ TRUE เคยแข่งขันในรูปแบบเดิม แต่วันนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างทางลัดทางธุรกิจให้ถึงเส้นชัยได้ก่อนแม้จะต้องแข่งขันกับบริษัทใหญ่

วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของธุรกิจเทคโนโลยี

TRUE มองงว่าจากพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปในช่วง COVID-19 ทำให้เกิดวิถีใหม่ในการใช้ชีวิตผ่านเทคโนโลยี อาทิ สังคมไร้เงินสดที่ความกังวลที่จะติดเชื้อทำให้คนจะหันมานิยมจ่ายเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสเงิน การบริการตนเองหรือ Self Service ที่ทุกคนนิยมช่วยตนเองโดยการซื้อสินค้าและอาหารผ่านช่องทางออนไลน์นิยม  ระบบสุขภาพ ที่ถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบเซนเซอร์ต่างๆ คัดกรองบุคคล และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่มีความต้องการสูงขึ้น

มุมมองการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนของ TRUE

วิกฤตนี้เป็นบทพิสูจน์การพัฒนาความยั่งยืนของ TRUE เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤต เพราะบริษัทพัฒนาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการทำธุรกิจอย่างคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีหลักการทำธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า โดยช่วง COVID-19 บริษัทช่วยคู่ค้าเรื่องสุขภาพอนามัย พัฒนาระบบ TRUE V-Share ให้คู่ค้าลงทะเบียนข้อมูลการเดินทาง หากพบว่ามีความเสี่ยงติดโรคก็จะมีกรส่ง QR Code ให้ไปพบแพทย์โดยทันที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและลูกค้าก่อนใช้บริการ

TRUE คิดว่าการทำธุรกิจให้ยั่งยืน คือการคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงไปด้วยตลอดเวลา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสน่ห์ของการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนคือ ทุกปีจะมีการทำ Materiality Matrix เพื่อวิเคราะห์ประเด็นอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ สามารถทำให้เรารู้ก่อน ป้องกันก่อน ทำให้บริษัทรู้ว่าเราต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร เพราะฉะนั้นบริษัทใดเริ่มทำก่อนธุรกิจก็ยั่งยืนได้ก่อนแน่นอน

Click ดูวิดีโอคลิปเพิ่มเติม