Topic

FAQ การอบรมหลักสูตรด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถาม 1: หลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมีหลักสูตรอะไรบ้าง วันและเวลาในการอบรมของแต่ละหลักสูตร จะดูได้จากช่องทางไหน

ตอบ  ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรทั้งการเรียน (1) แบบ e-Learning ได้ที่ คลิก และหลักสูตร (2) แบบ Onsite ได้ที่ คลิก นอกจากนี้สามารถ add Line เป็นเพื่อนเพื่อไม่พลาดข่าวสารได้ที่ @setsustainability


ถาม 2: จะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละหลักสูตรเปิดรับสมัคร หรือ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร

ตอบ  การเรียนหลักสูตร e-Learning ผ่านระบบ SET Link สามารถเรียนได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนหลักสูตรแบบ Onsite ติดตามได้ที่ คลิก นอกจากนี้สามารถ add Line เป็นเพื่อนเพื่อไม่พลาดข่าวสารได้ที่ @setsustainability


ถาม 3: ผู้เข้าอบรมแบบ Onsite มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ  ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ดังนั้น ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม


ถาม 4: ถ้าไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรแบบ Onsite หรือเข้า Observe ได้หรือไม่     

ตอบ  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิการเข้าอบรมหลักสูตรแบบ Onsite ให้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ยังไม่เปิดให้องค์กรอื่นหรือบุคคลทั่วไปเข้าอบรมหรือเข้า Observe แต่บางหลักสูตรที่เป็น e-Learning บุคคลทั่วไปสามารถเรียนผ่านช่องทาง YouTube หรือ SET Member ได้


ถาม 5: มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วหรือไม่ และสามารถรับใบประกาศนียบัตรได้อย่างไร

ตอบ  มีประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนของบริษัทจดทะเบียนเฉพาะบางหลักสูตรเท่านั้น โดย 
(1) หลักสูตรแบบ e-Learning ▶️ สามารถดาวน์โหลดด้วยตนเองผ่านระบบ SET e-Learning 
(2) หลักสูตรแบบ Onsite ▶️ หากท่านลงทะเบียนผ่านระบบ SET Link และเข้าเรียนจบครบเรียบร้อยท่านสามารถดาวน์โหลดด้วยตนเองผ่านระบบ SET Link โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิก


ถาม 6: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวิธีคัดเลือกหรือให้สิทธิผู้เข้าอบรมของบริษัทจดทะเบียนอย่างไร

ตอบ  ขอเรียนแจ้งดังนี้
(1) หลักสูตรแบบ e-Learning ▶️ สามารถเรียนได้ทุกคนและไม่จำกัดจำนวนคน (คู่มือการลงทะเบียนเข้าเรียนผ่านระบบ SET e-Learning คลิก)
(2) หลักสูตรแบบ Onsite ▶️ สามารถดูเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่ คลิก


ถาม 7: ผู้ที่จะเรียน e-Learning หลักสูตร S01, S02, S03, S04, S05 ต้องสอบผ่าน P01 หรือไม่ 

ตอบ  เพื่อให้เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น ควรศึกษา P01 มาก่อน และควรเรียนตามลำดับ S01, S02, S03, S04, S05 โดยจะทำแบบทดสอบหรือไม่ทำก็ได้ (หากทำแบบทดสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร)


ถาม 8: ในวันอบรมแบบ Onsite ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตอบ 
1. ท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการเรียนและอุปกรณ์การเรียนมาเอง
2. หากนำ Notebook / iPad / Tablet / มือถือ มาใช้ในการเรียนท่านต้องนำแบตสำรองมาด้วย
3. เช็คห้องเรียนและเวลาเรียนให้ชัดเจนเพื่อเผื่อเวลาในการเดินทางมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถมาโดยรถใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3 (แผนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คลิก)


ถาม 9: ในวันอบรมแบบ Online ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตอบ 
1. ต้องดาวน์โหลดระบบ Online ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น MS Team, Zoom, WebEx เป็นต้น 
2. เตรียมเอกสารประกอบการอบรมให้พร้อมล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านสามารถเรียนเป็นรายบุคคลผ่านหน้าจอตนเอง หรือนัดรวมตัวกันในห้องประชุมและฉายภาพบนจอใหญ่เหมือนการประชุม Online ทั่วไป ขึ้นกับความสะดวกของบริษัท เนื่องจาก การรวมกลุ่มกันเรียนจะช่วยให้การระดมความคิดระหว่างการทำ Workshop มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ถาม 10: การเรียนแบบ Onsite มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ตอบ  แต่ละหลักสูตรจะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่ คลิก


ถาม 11: การลงทะเบียนเข้าอบรมแบบ Onsite ต้องทำอย่างไร

ตอบ  สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่ คลิก


ถาม 12: กรณีลืม Username และ Password ในการเข้าระบบลงทะเบียน (ระบบ SET Link) ต้องทำอย่างไร

ตอบ  สอบถามทาง Creator หรือ Approver ของทางบริษัทท่านเพื่อขอ Username และ Password ทั้งนี้ หากยังไม่ทราบ ติดต่อได้ที่ SET Contact Center โทร. 02 009 9999


ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอรวบรวมลิงก์เกี่ยวกับช่องทางต่างๆ ที่ท่านจำเป็นต้องใช้ดังนี้

  • SET Link คลิก
  • หลักสูตร e-learning 
    • สำหรับบริษัทจดทะเบียน (เรียนผ่านช่องทาง SET e-Learning) คลิก
    • สำหรับบุคคลทั่วไป (เรียนผ่านช่องทาง SET Member) คลิก
  • หลักสูตรแบบ On site คลิก